Valitse sivu

Helsinki 20.3.2017

KULJETUSLIIKKEEN VUOSITTAINEN

TULOSKUNTO-KATSASTUS

Kuljetusliikkeiden omistajilta saatujen palautteiden pohjalta olemme kehittäneet PK-kuljetusliikkeille vuosittaisen tuloskunto-katsastuksen, joka täydentää yrityksen tuloksen näkökulmalla nykyistä ajoneuvolakiin perustuvaa ajoneuvon vuosittaista katsastusta.

Tuloskunnon katsastus on kuljetusliikkeen omistajien ja ajojärjestelijöiden yhteinen työväline.

Sillä kohotetaan yrityksen katetta nimenomaan puuttumalla ajojärjestelyn lopputuloksiin, eli

1) miten nykyisestä kapasiteetista vapautetaan uutta mahdollisuutta myydä lisää kuljetuksia ja

2) miten kuljetukset hinnoitellaan nykyistä kannattavammin.

Tuloskunto-katsastuksessa kerätään ajojärjestelijälle tärkeää dataa kuljetuksista ja autetaan ajojärjestelijää saamaan sen datan avulla parempaa tulosta omistajille.

KESKITYMME SIIS AUTTAMAAN AJOJÄRJESTELYÄ!


Tuloskunto-katsastuksilla muutamme nämä teoreettiset katteen parantamisen kuvaukset käytännöksi ja olemme koko ajan lähellänne tukemassa teitä – olettepa sitten kuljetusliikkeen omistajia tai palkattuja johtajia.

Pyydä tarjous Tuloskunto-katsastuksesta!

 

Ensimmäisessä vaiheessa logistiikan ja tietotekniikan asiantuntija Vesa Pomell tulee yhdeksi koko päiväksi luoksenne olittepa sitten missä päin Suomea tahansa. Vaihtoehtoisesti voimme tehdä treffit myöskin Helsinkiin.

Tuloskunto nousee nämä kehitysvaiheet läpikäymällä:

1. ALKUKARTOITUS JA ASIAKKAAT / MUKANA TILITOIMISTO

Lopputuloksena ymmärrämme nykyisten asiakkaiden tarpeet ja miten asiakkaat tulevat tyytyväisiksi.

 1. Tarvitaan lähtötiedot yrityksesta ja sen kalustosta
 2. Päytetään Input-taulu, jossa kysymyksiä yrittäjälle, osa tilitoimistolle ja osa keskustelun pohjalle
 3. Tilitoimistolla kannattaisi olla TES palkanlaskenta
 4. Saadaan tarvittavat lähtötiedot
 5. Pyydetään vanhaa ajo/laskutusdataa. Käsitetään miten liikevaihto käyttäytyy vuoden aikana
 6. Syötämme tiedot laskentavälineeseen Aukustiin
 7. Meillä on taustatyönä kerätyt oikeat kysymykset eri toimialoille
 8. Huomataan mahdollissti se, että puuttuu välineet kerätä tietoa

2. KUSTANNUSRAKENNE JA KAKSOISTARIFFI / MUKANA TILITOIMISTO

 1. Alussa avataan kustannusrakenne, jossa tiivistelmä pääotsikkotasolla
 2. Saadaan esille kaksoistariffi
 3. Tulokset käsitellään seuraavassa istunnossa
  • Tiivistetty tulos ja kaksoistariffi
  • Piirroksena sisään tulleen rahan jako eri momenteille
  • Simulointi esim. palkkakustannusten noususta
  • Polttoaineen nousun vaikutukset ja vertailu toimialan kulutuksiin
  • Massana esim 1000 auton vertailutietoihin
 4. Syntyy havainnollinen tieto yrittäjän kulurakenteesta

3. SOPIMUSHALLINTA JA HINNOITTELU

 1. Puuttuuko sopimushallinta ja hinnoittelu
 2. On valmiina olemassa eri toimialueille hinnoittelumalleja
 3. Rakentuu eväät sille, että laskenta näyttä tuloskuntoa: kate, käyttöaste, tulos
 4. Keskustellaan mitä tämä tarkoittaa ja mitä tälle voidaan tehdä: Pitoaikaa pidentämällä tulos paranisi, korjaus- ja huoltokustannuksia voidaan suunnitella, pääliranteiden rakentajien kanssa suunnitellaan optimipitoaikaa
 5. Annetaan eväät sille millä argumenteilla voi perustella taksan korotusta ja katteen lisäystä.
 6. Hankkimalla lisää töitä lisää katetta

4. KULJETUSTILAUKSIEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

 • Yritykseltä saattaa puuttua nykyaikaiset työvälineet kuljetustilauksien vastaanottoon
 • Asiakkaille tarjotaan käyttöön nettipohjainen tilausten tekemisen väline
 • Otetaan käyttöön siis ”Pikku-ERP”, joka vähentää kuljetusliikkeen työtä ja parantaa reagointia
 • Asiakkaalle annetaan mahdollisuus nähdä rahti tilaushetkellä

5. KULJETUSTEN SUUNNITTELUN TYÖVÄLINE

Tilaukset ja järjestely hyllylle.

6. TOIMEKSIANTOJEN VÄLITTÄMINEN AUTOON JA KULJETTAJAN SUORITUS

 1. Tehtävien kuittaukset kuljettajilta mieluunnin automaattisesti
 2. ARVOKASTA ON SAADA SELVILLE PALJONKO KÄYTETTIIN AIKAA
 3. Autot kartalle ja mahdollisesti myös asiakkaiden näkösälle
 4. Mahdollisesti luopuminen muista palveluista
 5. Mistä voitaisiin saada lisää tiliä?

7. KULJETUSTEHTÄVIEN HINNOITTELU JA LASKUERITTELY LASKUTUKSELLE

Yhtäkään ajoa ei saa jättää laskuttamatta eikä laskutuksessa saa olla turhia viiveitä.

 

8. RAPORTOINTI KULJETUSYRITTÄJÄLLE KULJETUSTEN KATTEISTA YM.

Tuloskunnon katsastus antaa raportointiin uutta ”särmää” ja etenkin se estää tekemästä turhia raportteja. Yksikään kuljettaja ei halua tehdä työpäivän aikana turhia kirjauksia ja yksikään yrittäjä ei halua käyttää aikaa turhien raporttien lukemiseen.

Tuloskunnon katsastus synnyttää uudenaikaisen tavan raportoida!

9. KULJETTAJIEN PALKANMAKSU (TES/URAKKA)

Eri yrityksissä noudatetaan samaa TES-sopimusta, mutta miten yritys haluaa työtuntien laskennassa ottaa huomioon eri tauot ja odotukset?

10. TUKITOIMINTOJEN MÄÄRITTELY

Missä määrin yrittäjä ja yrityksen johto tarvitsevat tukea, jotta tuloskunto pysyisi nykyisellä tasolla tai nousisi seuraavan vuoden tuloskunnon tasolle?

 

Aloitamme tuloskunnon katsastuksella…

 

VESA POMELL
Logistiikan ja tietotekniikan asiantuntija
vesa.pomell@carolis.fi
050 435 4472
www.carolis.fi


CAROLIS

Technopolis Ruoholahti
Hiilikatu 3 00180  HELSINKI
Y-tunnus 07214618

HALUATTEKO TULOSKUNTO-KATSASTUKSEN?

Laita viestiä niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!